Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DK 5 Mitt ledarskap

Skapad 2020-03-29 16:07 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Pedagogik

Matris för samtliga moment i arbetsområdet

E
Kunskapskrav
D
C
Kunskapskrav
B
A
Kunskapskrav
Begrepp och teorier
Eleven för klarar begrepp och teorier med viss säkerhet Misstolkningar förekommer
Uppfyller kriterierna i C till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med viss säkerhet Enstaka misstolkningarförekommer
Uppfyller kriterierna i A till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med säkerhet Inga misstolkningarförekommer
Kommunikation och interaktion
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Enkelt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Utförligt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationer från flera synvinklar Inga misstolkningar förekommer.
Åsikter
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
I diskussionen framför eleven tydliga argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
I diskussionen framför eleven tydliga och vinklade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: