Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikt och jämlikhet klass 04A vt 2020

Skapad 2020-03-29 17:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap
Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Samhällskunskap
Kunskaper
Du visar otillräckliga kunskaper då de flesta uppgifter är inkorrekta.
Du visar grundläggande kunskaper genom att några uppgifter besvaras korrekt.
Du visar goda kunskaper genom att större delen av uppgifter besvaras korrekt.
Du visar mycket goda kunskaper genom att alla uppgifter besvaras korrekt.
Samhällskunskap
Resonera
Du resonerar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Historia
Analysera och dra slutsatser
Du analyserar någon del av undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen men förklaring till din analys och dina slutsatser saknas. Du beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du analyserar någon del av undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar till viss del din analys och dina slutsatser. Du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du analyserar större delen av undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar tydligt din analys och dina slutsatser. Du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du analyserar undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar utvecklat din analys och dina slutsatser. Du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Du använder begreppen i sammanhang där begreppen saknar betydelse eller inte är relevanta.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i alla sammanhang där begreppen är relevanta och ger vid behov träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: