Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Seminarie Hållbar utveckling vt -20

Skapad 2020-03-29 20:07 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 Fysik Kemi

Fysik och kemi

Insats krävs
E
C
A
Förmåga att diskutera, ta ställning, motivera och beskriva konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi,.. miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
på väg mot
kan diskutera och skilja på fakta och värdering och tar ställning med enkla motiveringar samt beskriver några konsekvenser.
kan diskutera och skilja på fakta och värdering och tar ställning med utvecklade motiveringar samt beskriver några konsekvenser.
kan diskutera och skilja på fakta och värdering och tar ställning med välformulerade motiveringar samt beskriver några konsekvenser.
Kunskaper
Eleven har kunskaper om energi
På väg mot
har grundläggande kunskaper och visar det genom att - ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
har goda kunskaper och visar det genom att - förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
har mycket goda kunskaper och visar det genom att - förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att föra resonemang
Eleven för resonemang kring hur människans användning av energi påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
På väg mot
för enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder
för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: