Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation Da17 VT 2020

Skapad 2020-04-01 13:18 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Trovärdighet, tydlighet, berättarteknik, intresse
Du redovisar innehållet med tveksamhet. Du förmedlar inget engagemang.
Du redovisar relativt säkert. Du visar visst engagemang.
Du redovisar på ett säkert sätt och visar oftast engagemang.
Du redovisar säkert, klart och tydligt samt förmedlar engagemang.
Språk
Ordförråd och formuleringar
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redovisning. Du kanske använder ord som du inte själv behärskar.
Du berättar klart och tydligt och lyssnaren följer lätt med i innehållet. Du använder ett enkelt språk och du förklarar svåra ord.
Du berättar klart och tydligt och du formulerar dig personligt. Du talar med viss variation och viss anpassning efter ämnet.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Ordvalet är anpassat efter ämnet.
Presentation
Kontakt med åhörarna, hjälpmedel
Du har inte kontakt med åhörarna. (Du använder inte stödord utan har ett manus.) Det kan vara svårt att höra vad du säger.
Du har viss kontakt med åhörarna. Du berättar med lagom röststyrka. Du använder stödord till viss del, men läser ibland längre stycken innantill.
Du har kontakt med åhörarna. Du har bra röststyrka. Du har lagom tempo. Du använder stödord som du tittar på ibland.
Du har mycket god kontakt med åhörarna. Du har ett varierat tonfall, bra tempo och ögonkontakt. Du använder dina hjälpmedel väl. Du använder stödord, men är inte bunden till dem.
Helhetsbedömning
Din presentation är på väg att nå målen.
Din presentation är enkel.
Din presentation är utvecklad.
Din presentation är välutvecklad.
Kunskapskrav Kopplingar mellan verk och upphovsman samt historiskt och kulturellt sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kunskapskrav Tala
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: