Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigshistoria

Skapad 2020-04-01 21:03 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris för arbetets Bred, Djup och Källkritik.
Grundskola 9 Historia

Inlämning om Efterkrigshistorien

Inte godkänt
Beskrivandenivå
Förklarandenivå
Djupare förklarandenivå
RESONEMANGENS BREDD
Du skall kunna: Ge något exempel på hur liknande saker som du beskriver har hänt även vid andra tillfällen.
Du skall kunna: Förklara hur något liknande det du beskriver har gått till vid andra tillfällen.
Du skall kunna: Jämför och värdera hur liknande saker som du beskriver har gått till vid andra tillfällen.
RESONEMANGENS DJUP
Du skall kunna: Välja ut en begränsad utvecklingslinje och beskriva orsaker och följder inom denna på ett enkelt sätt.
Du skall kunna: Förklara några viktiga orsaker och följder inom någon bestämd utvecklingslinje. Förklara din syn på framtiden för den fråga du redovisar.
Du skall kunna: Ge djupare förklaringar och kunna sätta in dem i en lite större förklaringsmodell. Visa vad inom utvecklingslinjen som förändras respektive förblir konstant.
KÄLLKRITIK
Källorna anges i en källförteckning
Du har använt flera källor till ditt arbete.
Du har använt flera källor och anger ibland var du hämtat dina uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: