Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2020-04-02 16:12 i Rönnowskolan Kristianstad
Matris till matteprovet om geometri.
Grundskola 9 Matematik
E
C
A
Begrepp
Du klarar ett par av uppgifterna. Symmetrilinjer, rotationsordning, kongruens och har koll på katet och hypotenusa.
Du klarar alla uppgifter. Symmetrilinjer, rotationsordning, kongruens och har koll på katet och hypotenusa.

E
C
A
Metod
Du beräknar hur långt det är i verkligheten och svarar med lämplig enhet.
Du beräknar både x och y med pythagoras sats
Du löser både uppgift 4 och 5 med likformighet samt pythagoras sats.
Du hittar ett förhållande mellan pjäserna och räknar ut rätt höjd på den stora.
Du ritar upp de båda trianglarna och sätter ut rätt mått. Du räknar ut sträcka på BE
Du löser uppgift 5

E
C
A
Problemlösning
Du räknar ut trädets höjd.
Du räknar ut trädets höjd med likformighet.
Du visar att du kan räkna med areaskala och volymskala i olika sammanhang.
Försöker sig på att räkna ut verkliga arean men glömmer att använda areaskala.
Får rätt på antalet granar genom att använda areaskala eller räknar arean som två olika figurer och räknar rätt antal plantor på så sätt.
Du beräknar BD genom att använda dig av både pythagoras och likformighet
Räknar ut sträcka AB men visar inte på några likformigheter.
Räknar ut någon sträcka på triangeln samt hittar minst 1 likformighet och motiverar tydligt.
Du visar på likformighet antingen genom att ritar upp trianglarna så att alla vinklar pekar åt samma håll och visar på deras gemensamma vinklar eller genom att påvisa deras gemensamma vinklar i text alternativt räknar på deras förhållande.
Räknar ut volymen av den lilla cylindern.

E
C
A
Resonemang
Motiverar varför det inte är en kvadrat.
Motiverar varför det inte är en kvadrat med pythagoras sats. .
Du ger en korrekt motivering till något av Alice, Rut och Neos svar.
Resonerar om minst 2 personer korrekt angående grodorna. Resonemanget bygger på areaskala och volymskala
Har en tydlig motivering kring alla personers resonemang på grodorna.
Du anger att de inte är likformiga, men motivering är bristfällig. T.ex. rektanglarna har olika form, den mindre är längre och smalare i formen jämfört med den stora
Du ger en tydlig motivering till varför de inte är likformiga. Resonemanget bygger på likformighet och förhållande eller att du visar med beräkningar i ett exempel varför de inte är likformiga.
Du resonerar om att Anna har rätt genom att hänvisa till uträkningarna.
Du resonerar om att Anna har rätt genom att hänvisa till uträkningarna och är tydlig med att man måste jämföra rätt sidor med varandra.

E
C
A
Kommunikation
Man kan till viss del följa med i dina tankar och förstå dina uträkningar.
Du är tydlig i dina uträkningar. Man kan följa din tankegång och du hänvisar till tex pyt-sats om du använder den.
Du är tydlig i dina uträkningar. Man kan lätt följa tankegången, du redovisar tydligt var du får dina siffror från tex genom att rita en bild. Du hänvisar till tex pyt-sats. om du använder den. Du använder korrekt enhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: