Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3

Skapad 2011-11-20 19:37 i Svenshögsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

1
2
3
4
Fakta och begrepp
Jag behöver stöd i att känna igen viktiga fakta och begrepp inom det område vi arbetar med.
Jag känner igen viktiga fakta och begrepp inom det område vi arbetar med.
Jag förklarar och förstår viktiga fakta och begrepp inom det område vi arbetar med.
Jag är väl förtrogen med det område vi arbetar med. Jag kan förklara olika förhållanden med hjälp av fakta och begrepp.
Tillämpningar
Med stöd av vuxen samtalar jag om fakta och begrepp på ett enkelt sätt. Jag kan med stöd arbeta utifrån färdiga frågeställningar.
Jag samtalar om fakta och begrepp på ett enkelt sätt. Jag kan arbeta utifrån färdiga frågeställningar.
Jag drar enkla slutsatser utifrån viktig fakta och begrepp. Jag kan göra en egen sammanfattning.
Jag kan argumentera utifrån min kunskap. Jag kan formulera egna frågeställningar och sammanfattningar.
Faktainhämtande
Med stöd av vuxen kan jag visa intresse och söka information från tex bilder, böcker och Internet.
Jag visar intresse och kan söka information från tex bilder, böcker och Internet.
Jag sammanställer information från olika källor.
Jag bedömer och värderar självständigt olika källor.
Presentation
Jag kan med stöd av vuxen redovisa ett arbetsområde med hjälp av skriftligt material och bilder.
Jag kan redovisa ett arbetsområde med hjälp av skriftligt material och/eller bilder.
Jag kan med ökad säkerhet redovisa ett arbetsområde och använder mig allt mer av egna ord.
Jag kan med egna ord redovisa ett arbetsområde med hjälp av tex tankekarta eller stödord.
Demokratiarbete
Jag är med på t ex klassråd och försöker lyssna till andras åsikter.
Jag är med på t ex klassråd och lyssnar till andras åsikter.
Jag deltar på t ex klassråd och uttrycker egna åsikter.
Jag deltar aktivt i diskussioner och visar hänsyn och lyssnar till andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: