Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: De första civilisationerna och antiken

Skapad 2020-04-03 13:48 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
E
C
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Ny aspekt
Använda historiska begrepp
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Använda historiskt källmaterial
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och föra till viss del underbyggda resonemang
Du använder historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser och relativt väl underbyggda resonemang.
Du använder historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: