👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska år 3 - 2020

Skapad 2020-04-03 14:57 i Hagmarken F-3 Hagmarkens förskolor och skolor
Resultat i NP i svenska i årskurs 3 år 2020.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Ej nått kravnivån
Nått kravnivån
Delprov B
Läsförståelse - berättande text
Delprov C
Läsförståelse - faktatext.
Delprov F
Skriva - berättelse. Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
Skriva - stavning och interpunktion. Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Eleven kan på minst tre ställen i texten börja en menings med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H
Skriva - faktatext. Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden som finns med i elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.