Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 3 Muntlig produktion och interaktion värdeord v 14

Skapad 2020-04-03 16:01 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Skriftlig produktion och interaktion utifrån värdeorden
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska Moderna språk (Spanska)
F
E
C
A
Språkets omfång och bredd
Eleven formulerar sig enkelt.
Eleven formulerar sig enkelt.
Eleven formulerar sig relativt varierat.
Språkets precision
Eleven formulerar sig begripligt.
Eleven formulerar sig relativt tydligt.
Eleven formulerar sig tydligt.
Grad av textbindning
Eleven formulerar sig till viss del sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande.
Flöde i interaktion och produktion
Eleven uttrycker sig enkelt.
Eleven uttrycker sig enkelt.
Eleven uttrycker sig med visst flyt.
Grad av mottagaranpassning
Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem.
Eleven väljer och använder fungerande strategier som löser problem.
Eleven väljer och använder väl fungerande strategier som i viss mån löser problem och för interaktionen framåt på ett konstruktivt sätt.
Muntliga och skriftliga framställningar​
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.​
Muntlig och skriftlig interaktion​
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: