Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helvetestratten

Skapad 2020-04-04 15:21 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Svenska

Moment/ färdighet

Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Innehåll
Koppling till uppgift
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften. Innehåll framgår i huvudsak.
Eleven har gjort det som efterfrågas i uppgiften. Innehållet framgår tydligt.
Innehåll
Handling
Handlingen i texten är enkel t ex genom att eleven räknar upp olika händelser. Ibland hoppar du över delar som kan behövas för att kunna följa med i handlingen.
Handlingen i texten är mer utvecklad t ex genom att du berättar om händelser och förmedlar upplevelser. Du växlar mellan översiktliga beskrivningar och detaljer på ett oftast fungerande sätt. Du får med det nödvändiga utan att för den skull upprepa sig.
Handlingen i texten är välutvecklad t ex genom att du berättar om händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa. Du växlar mellan översiktliga beskrivningar och detaljer på ett väl fungerande sätt. Du beskriver medvetet viktiga händelser mer precist och detaljerat och mindre viktiga händelser mer översiktligt.
Innehåll
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och något enstaka bildspråk.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. genom att du använder olika sinnesintryck, har med detaljer som gör texten mer intressant och använder några bildspråk.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. genom att du använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med samt använder flera bildspråk.
Innehåll
Dialog
Det finns enkla dialoger (den egna eller den citerade från texten) Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite, dialog.
Dialogen (den egna eller den citerade från texten) är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan dialog och berättande text.
Dialogen (den egna eller den citerade från boken) är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog och berättande text
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande och det finns en tydlig struktur som passar innehållet och uppgiften (t ex en passande inledning och avslutning). Texten är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad (t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och en passande inledning och avslutning).
Textbindning
Textbindningen är enkel
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord. Några ord används i felaktigt eller opassande.betydelse
Ordvalet och språket är varierat och passar uppgiften väl, t.ex. genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert, specifikt och lyfter texten, t.ex. genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används korrekt.
Skrivregler
Du följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en beskrivning av en krets i helvetet
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en beskrivning av en krets i helvetet.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en beskrivning av en krets i helvetet.

Ny rubrik

Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: