Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informations- och Kommunikationsteknik (IKT)

Skapad 2020-04-06 12:59 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Teknik

Bedömning av Teknikområdet Information- och Kommunikationsteknik (IKT)

Rubrik 1

Har ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och begreppsanvändning
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om kommunikatoin- och informationsteknik genom att du har godtagbart resultat av de digitala uppgifterna och du har en förståelse för de begrepp som vi tagit upp. Du använder mestadels ett vardagligt språk, men använder ibland ämnes specifika begrepp korrekt. (Stödmallen IKT och annan dokumentation)
Du har visat att du har goda kunskaper om kommunikatoin- och informationsteknik genom att du har mer än godtagbart resultat av de digitala uppgifterna och du har en god förståelse för de begrepp som vi tagit upp. Detta visar du på genom att du i dina uppgifter använder ämnesspecifika begrepp oftast på ett korrekt sätt. (Stödmallen IKT och annan dokumentation)
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om kommunikatoin- och informationsteknik genom att du har mer än godtagbart resultat av de digitala uppgifterna och du har en mycket god förståelse för de begrepp som vi tagit upp. Detta visar du på genom att du i dina uppgifter använder ämnesspecifika begrepp på ett korrekt sätt. (Stödmallen IKT och annan dokumentation)
Teknikutveckling och drivkrafter bakom
Du har visat att du kan kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur teknikutvecklingen kommer gå framåt när det gäller IKT. Du resonerar utifrån en aspekt och ett led. (Uppgift 3:2)
Du har visat att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur teknikutvecklingen kommer gå framåt när det gäller IKT. Du resonerar utifrån en aspekt och två led eller två aspekter och ett led (Uppgift 3:2)
Du har visat att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur teknikutvecklingen kommer gå framåt när det gäller IKT. Du resonerar utifrån två aspekt och två led. (Uppgift 3:2)
Teknikutvecklingsarbete och dokumentation
Du har visat att du kan planera och komma med idéer för hur en digitaldisplay skulle kunna se ut och designat ett USB-minne. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Det går att följa hur du tänkt, men ibland är det lite svårt och vissa steg saknas (Uppgift 3:1, 3:3)
Du har visat att du kan planera och komma med idéer för hur en skiss och plan över hur en digitaldisplay kan se ut och gjort en genomtänkt design av ett USB-minne utifrån minst två av de tre aspekterna (form, miljö och ekonomi) eller planerat och börjat skapa en egen APP till telefonen. Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Det går lätt att följa hur du tänkt och det är för det mesta inga problem att förstå hur du tänkt (Uppgift 3:1, 3:3 eller 3:1 och 4:1)
Förutom innehållet i Nivå 2 har du dessutom arbetat fram en egen APP som i stort sett fungerar som du tänkt. Du har gjort en välutvecklad dokumentation av APP-utvecklingsarbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. (Uppgift 4:1)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: