Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formativ matris SVA grund delkurs 2

Skapad 2020-04-07 12:38 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Matrisen kartlägger grundläggande färdigheter kopplat till delkurs 2, se också lärandematris kopplat till kunskapskraven i delkurs 2.
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Ny nivå
Läsa olika texter
Läsa olika typer av texter
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Genre: skönlitteratur, berättande Texttyp: novell
Genre: skönlitteratur Texttyp: kåseri
Genre: instruerande, informerande Texttyp: insändare, faktatext, realiatext, tips och råd
Genre: berättande Texttyp: roman
Läsförståelsetest
Genre: argumenterande Texttyp: insändare
Genre: beskrivande Texttyp: nyhetsartikel
Lässtrategi och läsförståelse
Strategi för att skapa förståelse för textens innehåll.
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Läsa och reda ut oklarheter
Förutspå, se sammanhang, koppla till egna erfarenheter
Sammanfatta
Svara på frågor
Skriva olika texter
Skriva olika texttyper inom olika genrer
 • SvA  -
Genre: beskrivande text Texttyp: personlig reflektion
Genre: beskrivande, återberättande Texttyp: Novellanalys
Genre: argumenterande text Texttyp:insändare
Genre: instruerande text Texttyp: tips och råd
Genre: beskrivande Texttyp: CV
Skrivtest
Genre: beskrivande, återberättande Texttyp: recension
Skrivstrategi
 • SvA  -
 • SvA  -
Tankekarta
Stödord
Stavnings- och grammatikkontroll
Bearbeta och förtydliga utifrån kommentarer
Språkstruktur
Grammatik och skrivregler
 • SvA  -
 • SvA  -
Rak och omvänd ordföljd
Huvudsats och bisats
Textbindning med konjunktioner
Stavning
Verbtempus
Skrivregler
Tala, samtala, lyssna
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Lösa språkliga problem genom ex. förklaring/omformulering
Strategi för att förstå och göra sig förstådd
Medverkar aktivt i samtal och diskussioner
Munlig examination där stödord och bilder används
Uttal
Ordförråd - vardagsspråk, ämnesspråk
Skillnad mellan tal- och skriftspråk
Digital kompetens
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Använda grammatik och stavningskontroll
Skriva text i Word (och PPT) med hjälp av instruktion och skicka i Unikum
Söka information
Granska källkritiskt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: