Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk

Skapad 2020-04-08 10:02 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Hem och konsumentkunskap
Grundskola F Hem- och konsumentkunskap

Hem och konsumentkunskap åk6-9planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

ÅK1-6

MAT MÅLTIDER OCH HÄLSA
E
C
A
TYDA INSTRUKTIONER
Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. E
RECEPT MÅLTIDSPLANERING
Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet. Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
HYGIEN
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Hur man förvarar och rengör
eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
REDSKAP/MÅLTIDSORDNING
Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Måltidens betydelse
Måltidens betydelse för gemenskap.
Eleven för enkla resonemang kring måltidens betydelse för gemenskapen(får kunskap hur miljö på verkar våra sinnesintryck och att samvaron vid matbordet är viktig )
Eleven kan ge utvecklande resonemang kring måltidensbetydelse för gemenskapen(får kunskap hur miljö på verkar våra sinnesintryck och att samvaron vid matbordet är viktig )
Eleven kan ge välutvecklade resonemang kring måltiden(får kunskap hur miljö på verkar våra sinnesintryck och att samvaron vid matbordet är viktig )

Konsumtion och ekonomi

E
C
A
ekonomi medvetenhet/konsumtion
Ungas ekonomi, sparande och konsumtion
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Information eller reklam
Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
priser
Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
Några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa
några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. utvecklade svar
några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. välutvecklade svar
Bra miljöval
Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Traditioner/livsstil
Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
Få Kunskaper om olika koster och traditioner.
Få Kunskaper om olika koster och traditioner.
Få Kunskaper om olika koster och traditioner.

Ny rubrik

åk 7-9
E
C
A

MAT MÅLTIDER OCH HÄLSA

E
C
A
RECEPT
Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
MATLAGNING/METODER
Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar
PLANERING OCH ORGANISATION AV HEMMET Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet. Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar
HYGIEN
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet
NÄRINGSLÄRA
Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov och välbefinnande
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

KONSUMTION OCH EKONOMI
E
C
A
ANVÄNDNING AV PENGAR
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi
BUDGET
Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till leven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. konsekvenser för privatekonomi.
KONSUMENTLAGEN
Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till leven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. konsekvenser för privatekonomi.
REKLAM
Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
HÅLLBARHET
Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
PRISMEDVETENHET
Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

MILJÖ OCH LIVSSTIL

E
C
A
LIVSMEDELSMILJÖPÅVERKAN
Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
HUSHÅLLNING
Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
METODER FÖR RENGÖRING OCH TVÄTT
Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta
ARBETSFÖRDELNING HEN
Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring av olika handlingar i hemmet med jämställdhetsperspektiv
Eleven kan motivera val av handlingar i hemmet av arbetsfördelning ,med jämställdhetsperspektiv
Eleven kan motivera välutvecklande val av handlingar i hemmet av arbetsfördelning ,med jämställdhetsperspektiv
MAT HÄLSA PRIVAT EKONOMI SOM AR SAMHÄLLS AKTUELLA
Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
TRADITIONER
Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
Få Kunskaper om olika koster och traditioner.
Få Kunskaper om olika koster och traditioner.
Få Kunskaper om olika koster och traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: