Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och analysera skönlitteratur - "Vad skulle du ha valt?"

Skapad 2020-04-08 12:25 i Österslättsskolan Karlshamn
Under några veckor så läser hela klassen boken "Vad skulle du ha valt?" av Annika Thor. Vi varvar skrivuppgifter med att diskutera boken.
Grundskola 7 – 9 Svenska

E:eleven visar grundläggande läsförståelse, läser med flyt, kan göra enkla sammanfattningar av texten och kan på enkel nivå resonera om budskap i texten.I boksamtalen kan eleven framföra åsikter med enkla argument som till viss del för samtalet framåt.

C:eleven visar god läsförståelse, läser med gott flyt, kan göra utvecklade sammanfattningar av texten och kan resonera väl om budskap i texten, även sådana som kan läsas mellan raderna.I boksamtalen har eleven relativt väl underbyggda argument som för samtalen framåt.

A: eleven visar mycket god läsförståelse, läser med mycket gott flyt och kan göra väl utvecklade sammanfattningar av texten. Eleven kan göra nyanserade och välutvecklade resonemang kring textens budskap, både sådana som kan läsas mellan raderna och sådana som är dolda. I boksamtalen har eleven väl underbyggda argument som för samtalen framåt och även fördjupar eller breddar dem.

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Diskussion
Var inte närvarande vid tillfället eller Var närvarande med medverkade inte i diskussion. Visade inte att man läst och reflekterat över bokens innehåll.
Är ganska tyst under diskussionen men gör något inlägg som visar att du reflekterat över bokens innehåll.
Är aktiv under diskussionen och ger egna åsikter och reflektioner som knyts an till bokens innehåll.
Mycket aktiv under diskussionen. För diskussionen framåt. Gör tydliga reflektioner, ger exempel och fördjupar diskussionen.
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion.
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar. Knyter ibland an till bokens innehåll och ger exempel.
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter. Knyter ofta an till bokens innehåll och ger exempel för att förtydliga hur du menar.
Svenska skrivreglerna
Visar inte att man behärskar de grundläggande kunskaperna för skrivregler. Saknar ofta stor bokstav, skiljetecken och meningsbyggnadsfel.
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: