Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balladen om en bruten näsa - samtal om tema

Skapad 2020-04-08 12:54 i Djupedalskolan Härryda
Bedömningsmatris
Grundskola 9 Svenska

Bedömningsmatris muntlig förmåga

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar sitt tema framför åsikter om texten/temat med enkla och till viss del underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven presenterar sitt tema framför åsikter om texten/temat med utvecklade och relativt väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven presenterar sitt tema framför åsikter om texten/temat med välutvecklade och väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt
visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Språk
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
praktiserar turtagning till relativt väl och klarar relativt väl av att tala tydligt och visa engagemang
praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: