Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examinationsuppgift 3

Skapad 2020-04-10 15:57 i Högbergsskolan Tierp
1. Individuell uppgift Start: fredag vecka 12. Vi har tittat på hur olika reklam har bedömts av RO (Reklamombudsmannen) samt Ron (Reklamombudsmannens Opinionsråd). I undervisningen har vi tittat annonser där bilderna kan upplevas som diskriminerande utifrån kön. RO/Ron fattar även beslut gällande reklamfilmer.   RO och Ron prövar i första hand reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). De prövningsgrunder i ICC:s regler som RO och Ron oftast prövar reklam enligt, är artiklarna 1 - 10 samt artikel 18. Särskilt viktig är artikel 2 som används när reklam misstänks vara diskriminerande p g a kön, etnicitet, religion, ålder med mera. RO prövar reklam också utifrån andra grunder som t ex förbud mot vilseledande reklam. ICC:s regler hittar du här (fr o m sida 17) 2. Individuell reflektion
Gymnasieskola 1

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Företagens roll i samhället
Beskriver översiktligt, ger exempel 
... utförligt
... utförligt och nyanserat
Ny aspekt
… företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar 
Diskuterar översiktligt
... utförligt
... utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Företagens villkor
Beskriver översiktligt utifrån lagar och bestämmelser
... utförligt
... utförligt och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: