Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanläsning och läsloggsskrivande

Skapad 2020-04-14 16:36 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
En matris för att bedöma läsning av en ungdomsroman och skrivande i en tillhörande loggbok.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Du kommer att läsa en ungdomsroman och varje vecka, under fem veckor, skriva om den lite kort i en läslogg. I slutet så kommer du också att få skriva en bokrecension om boken som du har läst, detta har dock en egen matris.
Du får möjlighet att möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Du kommer att få möjlighet att utveckla ditt språk, din identiteten och din förståelse för omvärlden.

Bedömning romanläsning
E
C
A
Läsa med flyt
Du visar att du kan läsa din roman med flyt och att du kan använda dig av olika lässtrategier
Du kan läsa en roman med flyt genom att på ett till största delen fungerande sätt välja och använda lässtrategier beroende på vilken sorts text det är.
Du kan läsa en roman med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier beroende på vilken sorts text det är.
Du kan läsa en roman med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier beroende på vilken sorts text det är.
Läsförståelse
Du visar i din läslogg att du förstår det du läser. Du visar också att du förstår hur texten hänger ihop och hur händelserna är kopplade till varandra och till tiden. Du kan också koppla din roman till andra böcker/filmer/serier som du har läst eller sett.
Du kan göra enkla sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en god läsförståelse.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du kan analysera och berätta om vad budskapet är i din roman. Du förklarar varför du gör den tolkningen och du ger exempel från romanen. Du kan också koppla romanens teman eller exempel i romanen till ditt eget liv, dina egna funderingar och världen runt omkring dig.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Romanen och författaren
Du visar att du tagit reda på lite fakta om författaren och att du funderar över vem författaren är och om det har påverkat hur hen har skrivit romanen.
Du kan också föra enkla resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Du kan också föra utvecklade resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Historiska & kulturella sammanhang
OBS! EJ SVA.
Du kan dra till viss del underbyggda slutsatser om hur din roman har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur din roman har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur romanen har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: