Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SoundTrap år7 - lärandematris

Skapad 2020-04-20 10:58 i Läroverket Hudiksvall
Den här matrisen är kopplad till planeringen "En Minut Musik". Den innefattar skapande med det digitala verktyget SoundTrap.
Grundskola 7 Musik

Den här matrisen är kopplad till planeringen "En Minut Musik". Den innefattar skapande med det digitala verktyget SoundTrap.

Anvisningar för uppgifter och arbete finns i form av två presentationer under "Planering"

SKAPA

E
C
A
Skapa med digitala verktyg
Jag redovisar någon form av komposition som jag har gjort själv i programmet SoundTrap
Jag redovisar en komposition som jag skapat i programmet SoundTrap Min komposition har delarna: intro, A-del, B-del, A-del och outro och stämmer med exemplet "En Minut Musik"
Jag redovisar en komposition i programmet SoundTrap där prövat och omprövat hur byggstenarna intro, vers, refräng, vers, refräng och outro formar en komposition som stämmer med exemplet "Hitten".
Skapa en musikalisk form
Jag har gjort några spår. Jag har gjort försök till att skapa minst en A-del och en B-del.
A-del och B-del är lika långa Det syns tydligt i mitt projekt vilka delar som är A-delar och vilken del som är B-del.
Alla verser innehåller lika många takter, refrängerna är identiska. Det syns tydligt i mitt projekt vilka delar som är verser och vilka som är refränger. Refrängen har dessutom en "hook" som gör att lyssnaren känner igen den.
Varje del (A-del, B-del) består av flera spår, dvs flera olika instrument eller loopar.
Spåren i varje del (vers - refräng) stämmer med varandra. T.ex. går i samma tonart.

SÅNG

E
C
A
Sång, rapp, rytmiskt tal
Jag sjunger, rappar eller säger något med någon slags rytm, vilket jag har spelat in i min komposition i SoundTrap.
Jag sjunger eller rappar i min komposition i SoundTrap. Det stämmer skapligt med de övriga instrumenten och rytmen.
Jag sjunger eller rappar i min komposition i SoundTrap. Det stämmer perfekt i min komposition och höjer kvaliteten på min hitt.

OMDÖMEN & FÖRSLAG

E
C
A
Ge omdömen och förslag
Jag har gett kamratrespons till en kamrat. Den har jag skrivit i kamratens chatt. Jag har i min egen chatt skrivit vilken kamrat jag har gett respons. Jag har fått kamratrespons av en kamrat.
Jag har gett kamratrespons till en kamrat. Den har jag skrivit i kamratens chatt. Jag har i min egen chatt skrivit vilken kamrat jag har gett respons. Jag har fått kamratrespons av en kamrat. Den är skriven i min chatt.
Jag har efter att en kamrat gett mig respons omprövat min komposition. Jag har skrivit i min chatt vad jag har förändrat. Jag har gett kamratrespons till en kamrat och där gett förslag på HUR kamraten kan utveckla sin komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: