Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Fysik åk 7-9

Skapad 2020-04-20 15:01 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Fysik

Mall för att välja ut det som bedöms i ett arbetsområde

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Ta ställning & motivera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i fysik"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Utvärdera undersökning
förmåga att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på fysikaliska samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Använda modeller
förmåga att använda fysikaliska modeller för att berätta om partiklar och strålning
Du kan använda fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: