Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri åk 6 vt20

Skapad 2020-04-21 13:46 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Under vårterminen har vi arbetat med området geometri . Matrisen bedömer kunskaperna i förhållande till detta område av matematiken.

Förmågor att utveckla:
Lägre nivå
-------------------->
----------------->
Högre nivå
Tillvägagångssätt
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver stöd för att välja metoder , för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter kopplat till geometri
Du klarar att välja lösningsmetod för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter kopplat till geometri
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter kopplat till geometri
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter koppplat till geometri med mycket gott resultat
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du kan använda och beskriva enstaka begrepp inom det aktuella området, geometri
Du kan använda och beskriva några matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet, geometri
Du kan använda och beskriva de flesta matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet, geometri
Du kan använda och beskriva samtliga matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet, geometri
Kommunikation skriftlig
använda matematikens uttrycksformer för att argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att redovisa så att det går att förstå din lösning. Du behöver stöd för att konstruera geometriska figurer
Din skriftliga redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen. Du kan delvis konstruera geometriska figurer
Din skriftliga redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras. Du kan konstruera geometriska figurer med godkänt resultat.
Din skriftliga redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du kan konstruera geometriska figurer med ett mycket bra resultat.
Kommunikation muntlig
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att uttrycka dig matematiskt korrekt.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt
Resonemang
föra- och följa matematiska resonemang
Du behöver stöd för att besvara och ställa frågor som delvis för resonemang kopplat till geometri framåt
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemang kopplat till geometri framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemang kopplat till geometri framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemang kopplat till geometri framåt samt fördjupar och breddar det.

Lägre nivå
-------------------->
----------------->
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: