Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)

Skapad 2020-04-21 14:15 i Gymnasiesärskolan Sandviken
Estetisk verksamhet bedömningsmatris för individuella programmet (IVSÄR)
Gymnasiesärskola 1 – 4 Estetisk verksamhet, ESE

Deltagarens kunskap i förhållande till kursmål

Innehållet i kursen:

  • Musik, dans och drama

  • Estetisk verksamhet i samhället

Undervisningen i ämnesområdet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
2) Förmåga att undersöka kulturella och estetiska uttryck.

Musik, dans och drama

  • ESE  -   Några exempel på historiska bilder och former från olika kulturer och hur de är framställda.
Inte prövat
Prövat
Deltar
Använder och genomför
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Kommunicerar kring ämnet
Rytm- och musikinstrument.
Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

Inte prövat
Prövat
Deltar
Använder och genomför
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Kommunicerar kring ämnet
Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: