👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Working with textbook och workbook in English

Skapad 2020-04-21 18:43 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
En bedömningsmatris för arbete med läromedelstexter från Good Stuff Gold i engelska 7-9.
Grundskola 7 – 9 Engelska

What you actually work with when you are working with Good Stuff Gold.

Hörförståelse/ hörövningar och att lyssna på läraren

E
C
A
Du förstår och tolkar innehållet i talad engelska.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. (Du förstår nästan allt när läraren ger instruktioner på engelska. Du kan förstå och hänga med i de flesta hörövningarna i Good stuff-boken. )
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. (Du förstår så gott som allt när läraren ger instruktioner på engelska. Du kan förstå och hänga med i alla hörövningarna i Good stuff-boken. Du förstår också talad engelska och uppfattar detaljer i talad engelska i videoklipp eller radioprogram.)
Du förstår helheten och alla detaljer i talad engelska i vanligt talat tempo om olika ämnen. (Du förstår allt när läraren ger instruktioner på engelska. Du kan förstå och hänga med i alla hörövningarna i Good stuff-boken. Du förstår också talad engelska och uppfattar alla detaljer i talad engelska i videoklipp eller radioprogram. )

Läsförståelse / Textbook-texterna och liknande texter

E
C
A
Du förstår och tolkar innehållet i olika slags texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter. (Efter att du har pluggat på glosorna kan du förstå och översätta de gröna texterna i Good stuff-boken. )
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter. (Efter att du har pluggat på glosorna kan du förstå och översätta de gröna texterna i Good stuff-boken. Du förstår även det mesta av innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i de röda texterna.)
Du förstår både helheten och detaljerna i lättillgängliga texter om olika ämnen i olika genrer som nyhetstext, faktatext eller berättande text. (Efter att du har pluggat på glosorna kan du förstå och översätta de gröna texterna i Good stuff-boken. Du förstår även det mesta av innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i de röda texterna. Du klarar att läsa och förstå helheten och detaljerna i lättillgänglig skönlitteratur på engelska.)

Skrivande

E
C
A
Du skriver i övningsboken och på prov. Du kan skriva egna enklare texter. Du anpassar det du skriver efter den som ska läsa din text
När du skriver på engelska i olika sammanhang så kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt relativt sammanhängande. Du kan också på något sätt anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
När du skriver på engelska i olika sammanhang så kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt och enkelt samt relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan också anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
När du skriver på engelska i olika sammanhang så kan du uttrycka dig tydligt och med flyt och enkelt samt relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan också anpassa dig till syfte, mottagare och situation.

Välja & använda strategi

E
C
A
Du kan välja ett lämpligt sätt (strategi) för att lättare förstå vad du läst eller hört.
För att lättare kunna förstå innehållet i det du hör på eller det läser så kan du välja och använda någon strategi för att lyssna eller läsa.
För att lättare kunna förstå innehållet i det du hör eller läser så kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för att lyssna eller läsa.
För att lättare kunna förstå innehållet i det du hör eller läser så kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för att lyssna eller läsa.

Redogöra, diskutera & agera

E
C
A
Läsförståelse muntligt eller skriftligt på lektioner och prov.
Du visar att du förstår genom att berätta eller skriva om det du läst. Du kan diskutera och kommentera innehållet i texter du läst eller ljudfiler du har hört eller filmklipp du har sett. (Du kan diskutera detaljer i texten eller filmen. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i texten, ljudfilen eller filmen. )
Du visar att du förstår det du läst genom att välgrundat berätta om, diskutera och kommentera innehållet och detaljerna i texten. Du kan också med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i texter.
Du visar att du förstår genom att välgrundat och nyanserat berätta om, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i texter.