Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk Bedömningsmatris År 6 vt20

Skapad 2020-04-22 09:50 i Stenkulan Lerum
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Centralt innehåll:
Välbekanta ämnesområden så som vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Höra och läsa: Enkla texter som är instruerande och beskrivande. Olika former av enkla samtal och dialoger. Sånger och ramsor. Enkel information och enkla meddelanden. Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.

Tala, skriva och samtala: Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift. Uttal och intonation. Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Språkliga strategier: Gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget. Gester och frågor.

Realia: Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

----->
----->
----->
Hörförståelse
Lyssna till talat språk och delta i samtal där målspråket används.
Jag kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo och om välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner. Jag kan använda mig av någon strategi för att underlätta lyssnande.
Jag kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo och om välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon strategi för att underlätta lyssnande.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo och om välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon strategi för att underlätta lyssnande.
Läsförståelse
Läsa enkla, korta texter och dialoger.
Jag kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner. Jag kan använda mig av någon strategi för att underlätta förståelsen av det lästa.
Jag kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon strategi för underlätta förståelse av det lästa..
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Jag visar min förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag kan använda mig av någon strategi för att underlätta förståelse av det lästa.
Tala
Göra enkla presentationer av olika slag, tala och läsa texter.
Jag kan formulera mig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Jag kan formulera mig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Jag kan formulera mig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Samtala
Delta i enklare samtal genom att t.ex. ställa och besvara frågor.
Jag kan delta i enkla, korta samtal och då uttrycka mig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Jag kan använda mig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i samtal av olika slag
Jag kan delta i enkla, korta samtal och då uttrycka mig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Jag kan använda mig av någon strategi som löser enkla problem i samtal av olika slag.
Jag kan delta i enkla, korta samtal och då uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Jag kan använda mig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Skriva
Skriva korta berättande, beskrivande texter och dialoger.
Jag kan i skrift formulera mig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Jag kan använda mig av någon strategi som löser enstaka enkla problem.
Jag kan i skrift formulera mig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Jag kan använda mig av någon strategi som löser enstaka enkla problem.
Jag kan i skrift formulera mig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Jag kan använda mig av någon strategi som löser enstaka enkla problem.
Realia
Visa kunskaper om målspråkslandet/länderna, t.ex. kultur, traditioner och geografi.
Jag kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Jag kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: