Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel matris

Skapad 2020-04-23 12:20 i Torpskolan Lerum
Matris tillhörande momentet Nyhetsartikel
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning till genre
Texten är en informerande nyhetsartikel, du håller dig till genren för det mesta
Texten är en informerande nyhetsartikel - t ex besvarar du de journalistiska frågorna (vad hände, var hände det, när hände det... osv)
Texten är en välgjord nyhetsartikel - du följer genren noggrant och besvarar journalistiska frågor, följer mallen för artiklar med ingress, brödtext... osv)
Informerande språk
Din text har till viss del ett beskrivande språk som kan informera läsaren
Din text har till stor del en beskrivande ton som kan informera läsaren. Du använder något knep i skrivsättet (t ex neutrala ord som "barn" istället för "gullunge", sambandsord som "därefter" och "på grund av"... osv)
Din text har en effektiv beskrivande ton som informerar läsaren. Du använder flera knep i ditt skrivsätt som passar nyhetsartiklar väl.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och uppbyggnad
Din struktur är till viss del tydlig (t. ex. styckeindelning, inledning och avslutning)
Din struktur är tydlig och du har en röd tråd som till stor del går att följa
Din struktur och röda tråd är tydliga genom nyhetsartikeln. Det finns en tydlig röd tråd genom artikeln och du efterliknar nyhetsartiklars struktur väl (rubrik, ingress, byline... med mera)
Meningsbyggnad
Din text har en enkel textbindning och korta meningar, och du gör något försök till att skriva längre, avancerade meningar
Din text har en utvecklad textbindning och flera gånger varierad meningsbyggnad
Din text har en välutvecklad textbindning med variation och varierad, överlag korrekt meningsbyggnad
Ordval
Din text har till viss del variation i språket
Texten har relativt god variation i språket
Texten har god variation i språket
Grammatik
Språket i din text har till viss del korrekt grammatik
Språket i texten har i stort korrekt grammatik
Språket i texten har helt korrekt grammatik med inga eller ett fåtal misstag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: