Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i bild år 5 2019/2020

Skapad 2020-04-24 09:35 i Frösakullskolan Halmstad
Målet kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Grundskola 4 – 6 Bild

Lgr 11 Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Bedömning

  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Nivå 1
Du har provat på
Nivå 2
Du börjar visa
Nivå 3
Du är på godväg att nå målen för år 6
Nivå 4
Kunskapskrav betyg E år 6
Utveckla idéer genom inspiration
Eleven har provat på att i det bildskapande arbetet att bidrar till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att använda andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven börjar visa i det bildskapande arbetet att den bidrar till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att använda andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du är på godväg att nå målen för år 6
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Framställa och kommunicera
Eleven har provat på att framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven börjar visa på att den framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du är på godväg att nå målen för år 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Om bildkomposition
Eleven har provat på att kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven börjar visa på att den kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du är på godväg att nå målen för år 6
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Hantera tekniker, verktyg och materiel
Eleven har provat på att använda tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck
Eleven börjar visa att den använder några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck
Du är på godväg att nå målen för år 6
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Lösa problem ( arbetsprocess)
Eleven har provat på att den till viss del under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven börjar visa att den till viss del under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du är på godväg att nå målen för år 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Tolka och resonera
Eleven har provat på att den till viss del för enkla och underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenhete.
Eleven börjar visa på att den till viss del för enkla och underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenhete.
Du är på godväg att nå målen för år 6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Presentera
Eleven har provat på att den till viss del kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven börjar visa att den till viss del kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Du är på godväg att nå målen för år 6
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera
Eleven har provat på att den till viss del ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
Eleven börjar visa att den till viss del ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du är på godväg att nå målen för år 6
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: