Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och grafer

Skapad 2020-04-24 10:38 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Lägre ----------------->
----------------->
--------------> Högre
Koordinatsystem
Jag kan sätta ut punkter rätt i ett koordinatsystem. Jag kan ange vilken position en punkt har i ett koordinatsystem.
Jag visar säkerhet när det gäller att sätta ut punkter i samt ange punkter i ett koordinatsystem.
Grafer och linjära funktioner
Jag kan rita en graf utifrån en färdig tabell. Jag kan para ihop rätt påstående med en enkel graf. Jag kan dra mycket enkla slutsatser om samband i diagram med punkter Jag kan tolka enkla diagram t.ex. rörelsediagram. Jag kan göra en enkel beskrivning av vad som händer i t ex ett diagram med avstånd och tid.
Jag kan rita en graf utifrån en egen tabell när det gäller samband och skriva en formel utifrån en enkel graf som innehåller en konstant eller en rörlig del. Jag kan dra enkla slutsatser om samband i diagram med punkter Jag kan tolka olika typer av diagram t.ex. vilken typ av rörelse en graf beskriver. Jag kan med ord beskriva vad som händer i t ex ett diagram med avstånd och tid.
Jag kan rita en graf utifrån en egen tabell när det gäller samband och skriva en formel utifrån en graf som innehåller både en konstant och en rörlig del. Jag kan dra slutsatser om samband i diagram med punkter Jag kan tolka olika typer av diagram t.ex. vilken typ av rörelse en graf beskriver. Du kan skriva en berättelse till ett diagram t ex när det gäller avstånd - tid. Du kan också rita ett diagram utifrån en berättelse.
Bedömningsuppgift
Jag tolkar modellerna rätt och bestämmer åldern korrekt enligt båda modellerna för några år. Jag ritar in punkterna för minst en modell korrekt i ett acceptabelt koordinatsystem. Jag ger ett rimligt svar med en motivering till när modellerna ger samma ålder.
Jag tolkar modellerna rätt och bestämmer åldern korrekt enligt båda modellerna. Jag ritar in punkterna för båda modellerna korrekt i ett acceptabelt koordinatsystem. Jag ger en godtagbar motivering varför den ena modellen är rimligast.
Jag tolkar modellerna rätt och bestämmer åldern korrekt enligt båda modellerna. Jag ritar in punkterna för båda modellerna korrekt i ett lättavläst koordinatsystem. Jag ger en bra och lättförståelig motivering till varför den rimligaste modellen är rimligast. Jag bestämmer med stor noggrannhet tidpunkten då de båda modellerna ger samma ålder.
Min redovisning Bedömningsuppgift
Min redovisning omfattar endast delar av problemet
Min redovisning omfattar hela uppgiften. Mina grafer och linjära funktioner är ritade så att de går att avläsa.
Min redovisning omfattar hela problemet och är klar och tydlig. Båda graferna är tydligt och korrekt ritade i ett koordinatsystem med lämplig skala så att de är lätta att avläsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: