Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 5

Skapad 2020-04-27 09:00 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

Matris kopplad till planeringen "Skriva spännande".

Matris berättande text åk 5

Inledning
Kan med lärarens stöd skriva en inledning.
Har en tydlig inledning.
Har en tydlig och intresseväckande inledning.
Komplikation/ problem
Det finns ingen komplikation/ett problem i berättelsen. Kan med lärarens stöd komma på en komplikation/ett problem.
Det finns en komplikation/problem i berättelsen.
Det finns flera komplikationer/problem i berättelsen.
Handling
Berättar lika mycket om alla händelser (t.ex. att frukosten beskrivs lika mycket som bankrånet).
Lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild.
Upplösning
Får man veta hur problemet löser sig?
Komplikationen/problemet får ingen lösning. Kan med lärarens stöd komma på en lösning på problemet.
Komplikationen/problemet löser sig men upplösningen är kortfattad.
Komplikationen/problemet löser sig och upplösningen är tydlig.
Avslutning
En avslutande del så att man förstår att berättelsen är slut. Det kan vara något om framtiden eller något som huvudpersonen tänker.
Det finns inget slut. Berättelsen verkar fortsätta. Kan med lärarens stöd komma på ett slut.
Försök till ett slut finns.
Ett tydligt slut som passar till texten.
Slutet knyter ihop texten på ett genomtänkt sätt.
Personbeskrivning
Man får inte veta något om hur huvudpersonen är eller ser ut.
Man får veta något om hur huvudpersonen är eller ser ut eller känner sig.
Man får veta något om hur huvudpersonen är och ser ut och känner sig.
Man får veta hur huvudpersonen är, ser ut och känner sig på flera olika ställen i berättelsen.
Miljöbeskrivning
Man får inte veta något om hur det ser ut i miljön.
Man får veta något om hur det ser ut i miljön.
Man får veta något om hur det ser ut, luktar, låter eller känns att vara på en viss plats i berättelsen.
Man får flera gånger veta hur det ser ut, luktar, låter eller känns att vara på en viss plats i berättelsen.
Gestaltande beskrivning
Tänk: Hur visar det sig? Skriv inte Han blev arg utan beskriv hur det ser ut t.ex. Han kass
Finns inte.
Försök till gestaltande beskrivningar.
Korta gestaltande beskrivningar på flera ställen.
Längre utvecklade gestaltande beskrivningar.
Dialog
(Samtal)
Saknas eller används för mycket så att innehållet blir svårt att följa. Kan med lärarens stöd använda dialog.
Det finns dialog i berättelsen.
Det finns dialog vid flera tillfällen och det gör texten varierad.
Dialog- skiljetecken
Kan med lärarens stöd använda rätt skiljetecken vid dialog.
Dialogerna har till viss del rätt skiljetecken.
Dialogerna har rätt skiljetecken.
Skiljetecken och stor bokstav
Kan med lärarens stöd använda rätt skiljetecken och stor bokstav.
Används för det mesta rätt.
Används korrekt.
Styckeindelning
Styckeindelning som visar när man byter tid eller plats.
Saknas
Har försök till styckeindelning.
Har korrekt styckeindelning.
Rätt tempus
Rätt tempus (tidsform – presens/preteritum)
Blandar tempus på flera ställen i berättelsen, t.ex. gick -> går.
Oftast rätt.
Rätt tempus i hela berättelsen.
Tidsord
Sambandsord som anger tid.
Använder ett litet urval av tidord, t.ex. ”sen”, ”och sen”.
Använder några olika tidsord.
Använder många olika tidsord.
Meningsbyggnad
Rätt ordföljd, variation i hur meningarna börjar t.ex. med preposition, adverb, sambandsord.
Korrekt meningsbyggnad men utan variation.
Försök till varierad meningsbyggnad när det gäller längd och sätt att börja meningarna.
Varierad meningsbyggnad när det gäller längd och sätt att börja meningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: