Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris Psy2a

Skapad 2020-04-27 11:09 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Psykologi

Kunskapsmatris Psy2a

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Orsaker kopplade till psykologiska perspektiv
Redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar
Redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Aspekt 2
Behandlingsalternativ kopplade till psykologiska perspektiv
Ger exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.
Ger exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa.
Ger exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.
Aspekt 3
Personlighetspsykologi
Redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Aspekt 4
Personlighetspsykologi
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Aspekt 5
Utvecklingspsykologi
Redogör översiktligt för begränsade delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt för delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Aspekt 6
Utvecklingspsykologi
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Aspekt 7
Kritisk granskning/ värdering av teorier (kopplat till utvecklingspsykologin)
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Aspekt 8
Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven för enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Aspekt 9
Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.
Redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: