👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Nationellt prov" i matematik år 3 2020

Skapad 2020-04-28 14:03 i Gantofta skola Helsingborg
Bedömning av Nationella prov i år 3, Matematik.
Grundskola 3 Matematik
Förmågor som prövas
Kunskapskrav och kravnivå
Ej nått kravnivå
Nått kravnivå
Nått kravnivå med god marginal (alla rätt eller ett fel)
Delprov A (Muntlig uppgift)
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder • föra och följa matematiska resonemang • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera. • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. • Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang [...] genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet. • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Kravnivå 3/4
Delprov B
Delprov B • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och göra rutinuppgifter • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fugnerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då [...]bilder, symboler och andra matematiska uttycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Kravnivå 11/16
Delprov C
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera
• . Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget Kravnivå 11/16
Delprov D
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera • Föra och följa matematiska resonemang • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanlig förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler [...] eller bilder. • Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • [...] Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp [...] för att beskriva geometriska objekts egenskaper [...] och inbördes relationer. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. [...] Eleven kan föra och följa matematiska resonemang [...] genom att besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. [...] Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av lägder [...] och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Kravnivå 14/20
Delprov E
.• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler [...] eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur någar begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation [...]. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar [...]. Eleven ka använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar [...]. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande resultat och använder [...] bilder, symboler och andra matetmatiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Kravnivå 9/15
Delprov F1
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal [...]. vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Kravnivå F1 7/10
Delprov F2
Se delprov F1
Se delprov F1 Kravnivå F2 6/10
Delprov G1
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler [...] eller bilder. Eleven kan ägen ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper av naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla brål. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgad talområde. • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Kravnivå G1 10/14
Delprov G2
Se delprov G1
Se delprov G1 Kravnivå G2 9/12