Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Tyska 7-9 (M2) - TALA

Skapad 2020-04-28 14:22 i Spängerskolan Kristianstad
Bedömningsmatris i Moderna språk (M2) - TALA
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Bedömning av förmågan TALA i Moderna språk

Din förmåga:

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala begripligt
Du förmedlar ett innehåll som dock inte alltid helt begripligt för en tysktalande person.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysktalande person förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysktalande person förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
Bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang om något du känner till.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
Använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och försöker variera dig.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
Uttala och fånga melodin
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
Tala med flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar vid flera tillfällen.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har inga problem att uttrycka dig. Du har bra flyt med naturliga pauser. Du verkar tänka på tyska.
Framföra
Du läser innantill och stakar dig.
Du försöker ha ögonkontakt med dem som lyssnar. Du läser mycket innantill ur ditt manus.
Du har ögonkontakt med dem som lyssnar. Du tar ibland hjälp av ditt manus.
Du har ögonkontakt med dem som lyssnar. Du behöver sällan dina stödord.
Använda grammatik
Du använder en mycket enkel grammatik.
Du använder en enkel grammatik. Du visar vilja att använda nya grammatiska kunskaper.
Du försöker använda ny grammatik. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du använder dig av ny grammatik. Du gör få grammatiska fel.
Bygga meningar
Du skapar korta meningar. Du startar dina meningar på liknande sätt. Ibland saknar dina meningar verb, vilket påverkar begripligheten.
Du skapar korta men korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du försöker binda ihop satser.
Du varierar meningsbyggnaden. Du binder ihop satser och stycken på olika sätt. Du börjar meningarna på olika sätt.
Använda strategier
Du saknar strategier. Du förblir tyst. Du pratar svenska eller engelska.
Du använder gester. Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i tyska. Du förenklar det du vill säga.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.
Delta i samtal
Du deltar inte i samtalet.
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer ibland en enkel följdfråga.
Du tar ansvar för att samtalet fungerar genom att ställa frågor, lyssna på svaren och reagera på det du hör
Du driver på samtalet. Du hittar på nya saker att säga eller fråga om. Du samtalar fritt och naturligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: