Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lashlift bedömningsmatris

Skapad 2020-04-29 17:15 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Bedömningsmatris Lashlift i Havhnt03
Gymnasieskola 2 Hantverk

Bedömning av Kursmål 2 & 6 Lashlift

E
C
A
Kursmål 2
Färdigheter att beräkna tidsåtgång
Du har viss kännedom om vilka verkningstider som krävs för flertalet moment i behandlingen.
Du vet med viss säkerhet vilka tider som krävs för flertalet moment och kan redogöra för vad tiderna baserats på.
Du vet med säkerhet vilka tider varje moment kräver baserat efter modellens förutsättningar.
Kursmål 6
Analys & Utvärdering
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din arbetsgång, vad som gått bra och mindre bra.
Du beskriver på ett utförligt sätt din arbetsgång från start till slut. Du vet vad du gjort och varför.
Du kan på ett detaljerat sätt beskriva hela arbetsförloppet. Du vet hur, vad och varför och kan även ge alternativa lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: