Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - tala/lyssna

Skapad 2020-04-30 09:00 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Tala/Lyssna

E
C
A
Fritt berättande/återberättande
Jag kan berätta om vardagliga händelser så att andra förstår samt återberätta något jag hört eller läst.
Jag kan berätta en längre historia med kronologisk ordning.
Jag kan berätta en lång historia med beskrivande detaljer och med inlevelse.
Samtala/diskutera
Jag kan delta aktivt i ett samtal och kan berätta vad jag tycker när vi pratar om olika saker i skolan.
Jag kan föra diskussionen vidare genom att ställa frågor och försöka förstå hur de andra tänker.
Jag kan ta till mig andras åsikter och framföra och argumentera för mina egna.
Redovisa
Jag kan redovisa utan att läsa innantill i mina papper.
Jag kan redovisa på ett levande sätt genom att använda tonfall, mimik och gester.
Jag kan fånga och behålla lyssnarnas intresse genom att använda bilder, musik m.m.
Lyssna, reflektera och ställa frågor
Jag kan Lyssna aktivt och ställa frågor när jag inte förstår.
Jag kan lyssna och förstå instruktioner och planera mitt arbete efter detta.
Jag kan lyssna så aktivt att jag kan dra egna slutsatser och göra jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: