Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva FRA 4 (Uppgiftsmatris)

Skapad 2020-04-30 11:54 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Matris enligt Libers bedömningsmaterial för gymnasiet: Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska (2016)
Gymnasieskola 2 Moderna Språk - Franska

Skriftlig framställning

F
E
D
C
B
A
Begriplighet
– Gör sig eleven förstådd? - Använder eleven grammatiska strukturer och mönster?
Eleven formulerar sig oftast inte begripligt, använder ytterst få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig sällan förstådd.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt, använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd.
Eleven formulerar sig relativt tydligt, relativt varierat, kan använda enkla grammatiska strukturer och mönster, förmedla ett innehåll och gör sig oftast förstådd.
Eleven formulerar sig relativt varierat och tydligt, kan använda vanliga grammatiska strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt och korrekt.
Sammanhang
- Formulerar sig eleven sammanhängande? - Formulerar sig eleven med flyt? - Anpassar sig eleven till syfte, mottagare och situation?
Eleven kan sällan formulera sig sammanhängande och kan sällan hålla en röd tråd.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks och följdförhållanden.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden. Eleven formulerar sig även med visst flyt - relativt obehindrat utan att alltför ofta tveka eller behöva stanna upp - och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Kraven på anpassning är mycket begränsade.
Eleven formulerar sig sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden. Eleven formulerar sig även med flyt - med ett naturligt flöde och ett tillgängligt språk som underlättar läsningen och gör texten lätt att följa och förstå - och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan formulera sig och i några grundläggande avseenden anpassa sitt språk och innehållet på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Förbättringar
- Kan eleven förbättra sina egna framställningar?
Eleven gör någon eller några enkla förbättringar, jämförelsevis lätta att genomföra, av egna framställningar för att förtydliga och variera.
Eleven gör enkla förbättringar av egna framställningar i några avseenden med syftet att förtydliga och variera. Förbättringarna rör sig på ytan och påverkar relativt få aspekter av framställningen.
Eleven gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. Det finns goda skäl till de förbättringar eleven gör. Framställningen blir mer verkningsfull.
Eleven gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. Det finns goda skäl till de förbättringar eleven gör. Framställningen blir mer verkningsfull.

Skriftlig interaktion

F
E
D
C
B
A
Begriplighet
– Gör sig eleven förstådd? – Använder eleven grammatiska strukturer och mönster? – Uttrycker sig eleven med flyt?
Eleven uttrycker sig oftast inte begripligt, använder ytterst få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig sällan förstådd.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt, använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt. Eleven interagerar mestadels relativt otvunget genom att medverka och formulera inlägg, kommentarer, svar, frågor eller repliker utan att alltför ofta tveka eller störa kommunikationen.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt. Det finns ett naturligt flöde och eleven interagerar genom att på ett relevant och otvunget sätt haka i, fylla på och utveckla kommunikationen.
Anpassning
– Anpassar sig eleven till syfte, mottagare och situation?
Eleven uttrycker sig sällan anpassat till syfte, mottagare och situation. Anpassningen är alltför begränsad. Eleven försöker delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sammanhanget.
Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Anpassningen är mycket begränsad. Eleven kan delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sammanhanget.
Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan klara sig i några olika sociala sammanhang genom att hantera mindre förutsägbara men enkla situationer på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan klara sig i några olika sociala sammanhang genom att hantera mindre förutsägbara men enkla situationer på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Strategier
– Använder eleven strategier för att lösa problem/förbättra interaktionen?
Eleven väljer och använder strategier som fungerar ibland men problemen i interaktionen kvarstår ofta.
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: