Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-04-30 11:44 i Da Vinciskolan Ale
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (reportage).
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (reportage).

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett reportage i en ungdomstidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett reportage i en ungdomstidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett reportage i en ungdomstidning.
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning. Rubriken och ingressen fångar läsarens intresse. Personer och miljöer beskrivs på ett enkelt och levande sätt. På ett enkelt sätt växlar eleven mellan att beskriva, återge citat och fakta, återberätta och att vara synlig. Innehållet är sakligt. Foton och faktarutor förekommer. Avslutningen är enkel men effektfull.
Innehållet passar relativt väl i läsare av en ungdomstidning. Rubriken och ingressen fångar läsarens intresse. Personer och miljöer beskrivs på ett utvecklat och levande sätt. På ett utvecklat sätt växlar eleven mellan att beskriva, återge citat och fakta, återberätta och att vara synlig. Innehållet är sakligt. Foton och faktarutor förekommer. Avslutningen är utvecklad och effektfull.
Innehållet passar väl läsare av en ungdomstidning. Rubriken och ingressen fångar läsarens intresse. Personer och miljöer beskrivs på ett välutvecklat och levande sätt. På ett välutvecklat sätt växlar eleven mellan att beskriva, återge citat och fakta, återberätta och att vara synlig. Innehållet är sakligt. Foton och faktarutor förekommer. Avslutningen är välutvecklad och effektfull.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Språket passar i huvudsak ett reportage i en ungdomstidning. Språket innehåller intressanta och uttrycksfulla beskrivningar. Reportaget är skrivet i presens. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av reportaget.
Den språkliga stilen passar relativt väl ett reportage i en ungdomstidning. Språket innehåller intressanta och uttrycksfulla beskrivningar. Reportaget är skrivet i presens. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Språket är stilistiskt säkert och passar väl ett reportage i en ungdomstidning. Språket innehåller intressanta och uttrycksfulla beskrivningar. Reportaget är skrivet i presens. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett reportage i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett reportage i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett reportage i en ungdomstidning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: