Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsunderlag i svenska år 3 - 2020

Skapad 2020-05-01 10:24 i Vasaskolan Mjölby
Resultat i bedömningsprov i svenska årskurs 3 år 2020.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Ej nått kravnivån
Nått kravnivån
Delprov B
Läsförståelse - berättande text
Delprov C
Läsförståelse - faktatext.
Delprov F
Skriva - berättelse. Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
Skriva - stavning och interpunktion. Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Eleven kan på minst tre ställen i texten börja en menings med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H
Skriva - faktatext. Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden som finns med i elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: