Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys och serier

Skapad 2020-05-02 16:11 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En matris för skattning och självskattning gällande filmanalys och serieskapande.
Grundskola 7 – 9 Svenska

En matris för skattning och självskattning gällande filmanalys och serieskapande.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Filmanalys
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. I den kan du se att hur den filmas kan påverka hur den uppfattas, och kan förklara det på några olika sätt.
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. I din analys visar du att du förstår begrepp som perspektiv och tempo och vad de gör för hur filmen uppfattas.
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. I din analys visar du att du förstår hur olika typer av filmande, när det gäller effekter, perspektiv, klipp och tempo påverkar hur filmen uppfattas.
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. Din analys visar att du har ett helhetsgrepp om filmen. Du ser hur olika typer av filmande påverkar intrycket den ger, och kommenterar också sådant som filmen och dess berättelse hänvisar till.
Serieskapande
Du har skapat en serie där berättelsen inte främst drivs av ord utan av bilder.
I din bildberättelse förmedlar du på olika tydliga sätt relationer mellan olika karaktärer och andra saker som förekommer i dina rutor.
Din bildberättelse använder sig av olika typer av hjälpmedel för att skildra hur historien fortskrider och hur relationerna mellan karaktärerna utvecklas och förändras.
Din bildberättelse har ett helhetsgrepp och olika verkningsmedel som storlek, perspektiv, sätt att prata och kroppsspråk samverkar för att på olika sätt stödja och förmedla historien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: