Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text - minoritetsspråk

Skapad 2020-05-04 14:00 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2 Svenska

Utredande text om de nationella minoritetsspråkens framtid

E
C
A
Skriva utredande text
Eleven kan skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven resonerar och drar slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven resonerar och ger välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Samla och sovra information
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor
Hänvisa till källor & citatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Samma som för E
Samma som för E & C
Språkriktighet
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar
Redogöra för språksituation i Sverige
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: