Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet och identitet

Skapad 2020-05-05 12:52 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 6 Svenska Biologi

Biologi

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper och begrepp
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband med god användning av biologins begrepp.
Faktakunskaper och resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om pubertet, och relatera till några samband i människokroppen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om pubertet, och relatera till några samband i människokroppen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om pubertet, och relatera till några samband i människokroppen.
Söka naturvetenskaplig information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda informationen i diskussioner och framställningar
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa text och film med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa text och film med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa text och film med god anpassning till sammanhanget.

Svenska

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texter
Du kan skriva olika sorters texter.
Du har visat att du kan skriva svar på frågor så att man till stor del förstår vad du menar. Du startar meningarna med stor bokstav och avslutar med rätt skiljetecken. Din text går att förstå även om den innehåller en del stavfel.
Du har visat att du kan skriva svar på frågor så att man förstår vad du menar. Du startar meningarna med stor bokstav och avslutar med rätt skiljetecken. Din text går att förstå och du försöker att variera dina ord. Din text innehåller få stavfel. Vid längre svar gör du ett försök att använda styckeindelning.
Du har visat att du kan skriva svar på frågor så att man förstår vad du menar. Du startar meningarna med stor bokstav och avslutar med rätt skiljetecken. Din text går att förstå och du varierar ditt språk och dina meningar. Din text innehåller få eller inga stavfel. Vid längre svar använder du styckeindelning.
Söka information
Du kan med viss stöd hitta svaren på instuderingsfrågorna från en eller flera källor och du kan söka upp det du letar efter. Dina svar innehåller en del avskrivningar, men du har även försökt att formulera egna svar där du också använder rätt begrepp. Du kan på ett enkelt sätt resonera kring om källorna du har använt är trovärdiga och går att lita på.
Du kan hitta svaren på instuderingsfrågorna från en eller flera källor och du kan söka upp det du letar efter. Dina svar har du till stor del formulerat själv och du använder flera begrepp. Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring om källorna du har använt är trovärdiga och går att lita på.
Du kan hitta svaren på instuderingsfrågorna från en eller flera källor och du kan söka upp det du letar efter. Dina svar har du formulerat själv och du använder flera begrepp. Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring om källorna du har använt är trovärdiga och går att lita på.
Skapa en film
Din film går att förstå och du och din grupp berättar i korta drag vad som händer i kroppen vid pubertet.
Din film är tydlig och du och din grupp berättar på ett utvecklat sätt vad som händer i kroppen vid puberteten.
Din film är tydlig och du och din grupp berättar på ett välutvecklat sätt vad som händer i kroppen vid puberteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: