Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Short story

Skapad 2020-05-05 16:58 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Engelska: Skriva
Grundskola 9 Engelska

Engelska: Skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten saknar struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och/eller avslutning saknas.
Texten har viss struktur men har inledning och avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar, beskriver och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Texten beskriver, förklarar, och utvecklar innehållet.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Dessa stör förståelsen och gör det svårt att förstå texten.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Dessa brister stör till viss del förståelsen av texten.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett begränsat ordförråd.
Använder ett enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: