Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris TYSKA 7-9 - SKRIVA

Skapad 2020-05-07 14:32 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Tyska 7-9 - SKRIVA

Behöver utvecklas
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Anpassning till uppgiften
Du har inte följt uppgifts-beskrivningen.
Du har följt uppgifts-beskrivningen.
Du har följt uppgifts-beskrivningen och bearbetat alla delar.
Du har följt uppgifts- beskrivningen och bearbetat alla delar noggrant.
Uttrycka sig begripligt
Texten förmedlar ett innehåll, dock inte helt begripligt för en tysktalande. I texten finns ord som inte är tyska.
Texten förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysktalande förstår helheten utan större problem. Du använder strategier för att bli förstådd, t.ex omskrivningar om du inte kommer på ett ord.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysktalande förstår helheten och vissa detaljer utan större problem. Du använder bara tyska.
Du förmedlar ett tydligt innehåll och en tysktalande kan utan problem förstå helheten och detaljer. Du använder bara tyska. Texten innehåller idiomatiska uttryck, bindeord samt ord och fraser som gör att du uttrycker dig med flyt.
Bygga upp ett innehåll
Texten är mycket enkel och kortfattad. Sammanhang saknas.
Texten är enkel och kortfattad och bitvis sammanhängande.
Du uttrycker dig relativt sammanhängande och fördjupar innehållet något med vissa detaljer.
Du uttrycker dig sammanhängande och utförligt. Innehållet skapar en helhet och du fördjupar dig med flera detaljer.
Använda perfekt
Du använder inte perfekt.
Du använder perfekt men behöver träna mer.
Du börjar få koll på perfekt.
Du klarar av att välja rätt tempus och person för det mesta. Perfekt är något du övat på så att du kan använda det.
Använda ord och uttryck.
Texten innehåller enkla ord och få fraser utan variation.
Texten innehåller enkla ord och fraser med viss variation.
Du varierar ordvalet. Du använder fraser och uttryck som gör texten mer tysk, så att inte ditt modersmål skiner igenom. Du använder sammanbindande ord.
Du använder ett varierat ordval. Du använder idiomatiska uttryck och binder samman texten med flera olika sammanbindande ord.
Meningsbyggnad
Meningarna är korta och enkla, och innehåller fel. T.ex kan det saknas böjda verb, vilket påverkar begripligheten. Vem har gjort vad och när?
Meningarna är korta men oftast korrekta.
Korta och långa meningar kombineras. Satser binds samman.
Du varierar meningsbyggnaden.
Störande eller förstörande fel?
Texten innehåller fel som förstör förståelsen.
Texten innehåller fel som ibland förstör förståelsen.
Texten innehåller vissa störande fel, men som inte förstör förståelsen.
Det finns inga förstörande fel och få störande fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: