Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av NP i Ma år 3, vt 2020

Skapad 2020-05-08 08:31 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik

Detta är en sammanställning av de nationella proven i matematik. Vi genomförde inte de muntliga proven, därför är delprov A inte med här.

Nått kravnivån
Grön markering visar att eleven nått kravnivån för delprovet.
Delprov B
Prövar grundläggande kunskaper om enkla tabeller och diagram. * Visa resultat * Lösa enkla problem med hjälp av tabeller och diagram
Kravnivå: minst 11 poäng
Delprov C
Prövar grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten. * Tolka uppgiften och använda matematiska symboler * Göra beräkningar * Tolka sina beräkningar till korrekta svar
Kravnivå: minst 11 poäng
Delprov D
Prövar grundläggande kunskaper om: * begrepp för geometriska objekt * mätning * jämförelse och uppskattning av längd * omkrets * area
Kravnivå: minst 14 poäng
Delprov E
Prövar grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem.
Kravnivå: minst 9 poäng

Delprov F

Prövar grundläggade kunskaper i att välja och använda skriftliga räknemetoder. Delprovet delas upp i två delar:
Nått kravnivån
Grön markering visar att eleven nått kravnivån för delprovet.
F1
Prövar addition
Kravnivå: minst 7 poäng
F2
Prövar subtraktion
Kravnivå: minst 6 poäng

Delprov G

Delprovet är uppdelat i två delar med olika kravnivåer.
Nått kravnivån
Grön markering visar att eleven nått kravnivån för delprovet.
G1
Prövar överslagsräkning, uppdelning av tal och enkla tal i bråkform.
Kravnivå: minst 10 poäng
G2
Prövar huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Kravnivå: minst 9 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: