Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Hållbar utveckling och klimatförändringar

Skapad 2020-05-08 09:11 i Ljungviksskolan Lerum
Här är bedömningen av provet som ni skrev om hållbar utveckling
Grundskola 7 – 9 Geografi

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet

* Antal relevanta fördelar med vindkraft. * I vilken utsträckning innehåller elevens förklarande resonemang enkla/komplexa orsakssamband? * I vilken utsträckning använder eleven geografiska begrepp i relevanta sammanhang? * Värderar eleven vindkraftens fördelar/nackdelar utifrån olika perspektiv, t.ex. individ/samhälle, dåtid/nutid/ framtid, lokalt/globalt?
E
C
A
Hållbar utveckling
Frågan om vindkraft
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven anger en relevant fördel med vindkraft. Elevens förklaringar innehåller ett enkelt orsakssamband. Exempel på ett enkelt orsakssamband: Vindkraft är bra för miljön därför att det inte ger några farliga utsläpp.
Eleven anger minst två relevanta fördelar. Elevens förklaringar innehåller komplexa orsakssamband. Exempel på ett komplext orsakssamband: Vindkraft är bra för miljön därför att det inte ger några farliga utsläpp vilket i sin tur kan göra att klimatförändringarna stoppas. Eleven använder vid något tillfälle geografiska begrepp i relevanta sammanhang
Eleven anger minst två relevanta fördelar. Elevens förklaringar innehåller komplexa orsakssamband. Exempel på flera komplexa orsakssamband. I sitt resonemang visar eleven att hon/han kan värdera vindkraftens fördelar/nackdelar utifrån olika perspektiv, t.ex. individ/ samhälle, dåtid/nutid/framtid, lokalt/globalt. Eleven använder genomgående geografiska begrepp i relevanta sammanhang.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet

* I vilken utsträckning förklarar eleven hur barnens hälsa, villkor och/eller framtid kan förbättras? * I vilken utsträckning innehåller elevens förklaring enkla/komplexa orsakssamband? * Värderar eleven vattnets betydelse utifrån olika infallsvinklar (barns hälsa, villkor och framtid)? * I vilken utsträckning använder eleven geografiska begrepp i relevanta sammanhang? * Värderar eleven vattnets betydelse för ett lands utveckling utifrån olika perspektiv, t.ex. individ/samhälle, dåtid/nutid/framtid, lokalt/globalt?
E
C
A
Hållbar utveckling
Frågan om tillgång till vatten och HDI
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven anger hur rent vatten kan förbättra antingen barnens hälsa, villkor eller framtid. Elevens förklaring innehåller ett enkelt orsakssamband. Exempel på enkelt orsakssamband: Barnen blir friskare när de inte dricker smutsigt vatten. Man kan odla mer och då kan fler tjäna pengar på sina grödor.
Eleven anger hur rent vatten kan förbättra antingen barnens hälsa, villkor eller framtid. Elevens förklaring innehåller ett komplext orsakssamband. Exempel på komplext orsakssamband: Barnen är extra känsliga för förorenat vatten och med rent vatten kan fler barn överleva och nå vuxen ålder. Man kan odla mer och då kan fler grödor exporteras vilket i sin tur ger inkomster till landet. Eleven använder vid något tillfälle geografiska begrepp i relevanta sammanhang.
Eleven värderar vattnets betydelse för barn utifrån olika infallsvinklar, t.ex. hon/han kopplar samman rent vatten med förbättrad hälsa som i sin tur leder till ökade möjligheter till skolgång/fritid/bättre framtid. Elevens förklaring innehåller flera komplexa orsakssamband, se C. I sitt förklarande resonemang visar eleven att hon/han kan värdera vattnets betydelse för ett lands utveckling utifrån olika perspektiv, t.ex. individ/samhälle, dåtid/nutid/framtid, lokalt/globalt. Eleven använder även genomgående geografiska begrepp i relevanta sammanhang.

Klimatförändringarna

* I vilken utsträckning kopplar eleven relevanta områden till klimatförändringarnas konsekvenser? * I vilken utsträckning ger eleven relevanta förklaringar till sina val av områden? * I vilken utsträckning innehåller elevens förklaringar enkla/komplexa orsakssamband? * I vilken utsträckning använder eleven geografiska begrepp i relevanta sammanhang?
E
C
A
Klimatförändringar
Frågan om klimatförändringar och dess konsekvenser på olika områden i världen.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kopplar en konsekvens av olika klimatförändringar till ett relevant område. Förklaringen är relevant och består av ett enkelt orsakssamband. Eleven använder vid något tillfälle geografiska begrepp som är viktigt för sammanhanget.
Eleven kopplar två konsekvenser till relevanta områden. Förklaringarna är relevanta och minst en av förklaringarna består av ett komplext orsakssamband. Eleven använder vid några tillfälle geografiska begrepp i relevanta sammanhang
Eleven kopplar tre konsekvenser till relevanta områden. Förklaringarna är relevanta och minst två av förklaringarna består av komplexa orsakssamband. Resterande består av ett enkelt orsakssamband. Eleven använder vid några tillfälle geografiska begrepp i relevanta sammanhang
Geografiska begrepp
Hur väl du använder geografiska begrepp när du resonerar i de olika frågorna.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven använder vid något tillfälle geografiska begrepp som är viktigt för sammanhanget.
Eleven använder vid några tillfälle geografiska begrepp i relevanta sammanhang
Eleven använder vid några tillfälle geografiska begrepp i relevanta sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: