Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återkoppling skriftligt prov SoF Mondo 8

Skapad 2020-05-10 08:12 i Förslövs skola F-9 Båstad
Bedömningsmatris till skriftligt prov om Samband och Förändring Mondo 8.
Grundskola 7 – 9

Begreppsförmågan

Genomförd
Rätt
Fel
Lägre kvalitet
---------
Högre kvalitet
Uppgift B1
Du har kunskaper om några matematiska begrepp t.ex. koordinater, koordinatsystem, origo, spegling.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift B2

Metodförmågan

Genomförd
Rätt
Fel
Lägre kvalitet
---------
Högre kvalitet
Uppgift M1
Du har gjort i huvudsak korrekta beräkningar
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Uppgift M2

Problemlösningsförmågan

Genomförd
Rätt
Fel
Lägre kvalitet
---------
Högre kvalitet
Uppgift P1
P1: Du tolkar grafen och anger kilopriset. Du ritar en graf med ett billigare kilopris. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
P1: Du löser uppgiften fullständigt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Uppgift P2
P2: Du gör en korrekt beräkning av något literpris. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
P2: Du gör en korrekt beräkning av båda literpriserna. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
P2: Du löser uppgiften fullständigt och effektivt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kommunikationsförmågan

Genomförd
Rätt
Fel
Lägre kvalitet
---------
Högre kvalitet
Uppgift K1
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjlig att följa och du förstår det matematiska språket.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk.
Uppgift K2

Resonemangsförmågan

Genomförd
Rätt
Fel
Lägre kvalitet
---------
Högre kvalitet
Uppgift R1
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang
Du för ett resonemang med god struktur. Du motiverar dina val med utvecklade matematiska resonemang.
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du motiverar dina val med välutvecklade matematiska resonemang.
Uppgift R2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: