Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklamanalys

Skapad 2020-05-11 10:57 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Behöver förbättras
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Objektivt
beskriver bilden objektivt beskriver enkelt vad som finns på reklambilden: text, bild och färg
beskriver bilden bra objektivt beskriver relativt bra vad som finns på reklambilden: text, bild och färg
beskriver bilden mycket bra objektivt beskriver på ett bra sätt objektivt vad som finns på reklambilden: text, bild och färg.
Subjektivt
drar subjektiva slutsatser om hur olika detaljer påverkar förstår och diskuterar tydliga budskap i bilden/texten uttrycker egna åsikter om bilden
drar objektiva slutsatser om hur olika detaljer påverkar förstår och diskuterar tydliga budskap som kan läsas mellan raderna i bilden/texten uttrycker och motiverar sina egna åsikter om bilden
drar bra subjektiva slutsatser om hur olika detaljer påverkar förstår och diskuterar tydliga budskap som kan läsas mellan raderna i bilden/texten samt även dolda budskap i bilden/texten uttrycker och motiverar sina egna åsikter om bilden

Språk

Behöver förbättras
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
använder enkla ord
varierar ordvalet
visar god variation och omsorg i ordval. Ordvalet är träffande och specifikt och passar till texten.
skriver enkla och ganska korta meningar, ofta inledda med subjekt skriver meningar med satsradningar
skriver meningar som är både korta och långa och varierar hur meningarna är konstruerade använder bindeord istället för satsradningar
skriver mycket varierat och meningarna är olika långa vilket gör att texten flyter väl använder bindeord på ett korrekt och varierat sätt så texten flyter väl
försöker dela in texten i stycken
delar oftast in texten i stycken på ett korrekt sätt
delar in texten i olika stycken på ett korrekt sätt
försöker använda rätt tempus och felen stör inte förståelsen
använder tempus på riktigt sätt i större delen av texten
använder tempus på ett riktigt sätt
använder oftast skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning på ett korrekt sätt
använder skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning på ett korrekt sätt
använder skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: