Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provresultat matematik - 5B

Skapad 2020-05-11 14:23 i Freinetskolan Mimer Freinet
Matris som visar resultatet från de prov som klassen gjort under vårterminen
Grundskola 5 Matematik

I matrisen kan du se resultatet från de prov som vi gör under vårterminen.

Prov 1A och 2A testar enbart om eleven kan göra enkla beräkningar på det centrala innehåll som behandlas. De bedöms därför inte på fler nivåer än "behöver öva mer" ocb "Nivå 1"

Prov 1B och 2B innehåller frågor som går att få mellan 1 och 3 poäng på. Därför gäller alla fyra nivåer.

Observera att matrisen inte är samma som matematikens bedömningsmatris. Den är bara till för att visa hur man presterat på provets uppgifter.

Prov 1A

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift 1
Göra beräkningar med de 4 räknesätten enligt prioriteringsregeln
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 2
Beräkna enkla bråktal med rest
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 3
Beräkna enkla bråktal utan rest
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 4
Storleksordna positiva och negativa heltal
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 5
Lösa enkla ekvationer
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 6
Jämföra bråk
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 7
Storleksordna bråk
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 8
Beräkna andel
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 9
Beräkna andel
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 10
Jämföra decimaltal och bråktal
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå

Prov 1B

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift A
Kan eleven använda prioriteringsregeln och lämplig metod vid problemlösning?
Uppgift B
Kan eleven använda och analysera greppet rest i division?
Uppgift C
Kan eleven använda en lämplig divisionsmetod för att jämföra priser i en vardaglig situation?
Uppgift D
Kan eleven använda, analysera och resonera kring begreppet negativa tal?
Uppgift E
Kan eleven använda begreppet "var femte" och lösa en rutinuppgift i division?
Uppgift F
Kan eleven med en lämplig metod räkna ut en del av antal i en problemlösningsuppgift?
Uppgift G
Kan eleven sambandet mellanbråk och decimaltal samt använda problemlösningsstrategin "rita en bild"?

Prov 2A

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift 1
Samband mellan fjärdedel och procent
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 2
Benämnda tal med procent
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 3
Beräkna procent av helhet
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 4
Avrunda decimaltal
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 5
Subtraktions- och additionsuppställning med decimaltal
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 6
Multiplikations- och divisionsuppställning med decimaltal
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 7
Gradtal kopplat till geometriska begrepp
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 8
Beräkna vinkelsumma - halvt varv
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 9
Beräkna vinkelsumma - triangel
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 10
Symetriaxlar
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå

Prov 2B

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift A
Kan eleven sambandet mellan tal i procentform och tal i bråkform?
Uppgift B
Kan eleven använda en lämplig metod för procenträkning och lösa ett matematiskt problem?
Uppgift C
Kan eleven använda en lämplig metod och lösa en rutinuppgift med subtraktion av decimaltal?
Uppgift D
Kan eleven använda en lämplig metod och lösa en rutinuppgift med addition med decimaltal?
Uppgift E
Kan eleven föra och följa ett resonemang kring division med decimaltal?
Uppgift F
Kan eleven använda en lämplig metod för att konstruera en given vinkel?
Uppgift G
Kan eleven föra ett resonemang för en beräkning av en vinkels gradtal?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: