Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provresultat matematik - 4B

Skapad 2020-05-11 17:31 i Freinetskolan Mimer Freinet
Matris som visar resultatet från de prov som klassen gjort under vårterminen
Grundskola 4 Matematik

I matrisen kan du se resultatet från de prov som vi gör under vårterminen.

Prov 1A och 2A testar enbart om eleven kan göra enkla beräkningar på det centrala innehåll som behandlas. De bedöms därför inte på fler nivåer än "behöver öva mer" ocb "Nivå 1"

Prov 1B och 2B innehåller frågor som går att få mellan 1 och 3 poäng på. Därför gäller alla fyra nivåer.

Observera att matrisen inte är samma som matematikens bedömningsmatris. Den är bara till för att visa hur man presterat på provets uppgifter.

Prov 1A

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift 1
Omvandla minuter till timmar
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 2
Läsa av månad från ett datum
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 3
Omvandla analog tid till digital tid
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 4
Beräkna tidsskillnad
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 5
Avrunda till tusental
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 6
Avrunda till hundratal
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 7
Uträkning med hjälp av avrundning
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 8
Addition och subtraktion av tusental, med eller utan uppställning.
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 9
Namnge månghörning
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 10
Skilja spetsiga, trubbiga och räta vinklar
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå

Prov 1B

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift A
Kan eleven använda begreppet datum på ett fungerande sätt och beräkna tid med en fungerande metod?
Uppgift B
Kan eleven välja och använda en lämplig metod för att beräkna tidsskillnad?
Uppgift C
Kan eleven välja och beskriva begrepp som tidtabell, avgång, ankomst och tidsskillnad?
Uppgift D
Kan eleven lösa ett vardagsproblem genom att välja och använda en fungerande metod genom att välja rätt räknesätt vid flerstegsuppgifter?
Uppgift E
Kan eleven välja och använda en fungerande metod för att lösa problem med tidräkning?
Uppgift F
Kan eleven beskriva och använda begreppen triangel och trubbig vinkel?
Uppgift G
Kan eleven lösa ett vardagsproblem genom att välja och använda en fungerande metod genom att välja rätt räknesätt vid flerstegsuppgifter?

Prov 2A

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift 1
Skala. Beräkna verklig storlek från en förstorad bild
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 2
Skala. Beräkna verklig storlek från en förminskad bild.
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 3
Andel av en figur i bråkform
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 4
Andelar av en figur i bråkform
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 5
Storleksordna bråktal
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 6
Beräkna okänd täljare
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 7
Beräkna okänd nämnare
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 8
Multiplikationsuppställning
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 9
Divisionsuppställning
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgift 10
Divisionsuppställning
Uppgiften bedöms inte på denna nivå
Uppgiften bedöms inte på denna nivå

Prov 2B

Behöver öva
Du behöver öva på området som uppgiften testar av.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 2
Goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper i området som uppgiften testar av.
Uppgift A
Kan eleven använda och beskriva begreppet förstoring?
Uppgift B
Kan eleven föra och följa ett resonemang kring begreppet en fjärdedel?
Uppgift C
Kan eleven beskriva och använda bråkbegreppet?
Uppgift D
Kan eleven välja och använda en fungerande metod för att lösa rutinuppgifter i division?
Uppgift E
Kan eleven lösa ett vardagsproblem genom att välja och använda en fungerande metod genom att välja rätt räknesätt vid flerstegsuppgifter?
Uppgift F
Kan eleven lösa ett vardagsproblem genom att välja och använda en fungerande metod genom att välja rätt räknesätt vid flerstegsuppgifter?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: