Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Luft, värme, väder, fotosyntes och cellandning

Skapad 2020-05-12 10:38 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
NO - Luft, värme, väder, fotosyntes och cellandning
Grundskola 6 Fysik Biologi NO (år 1-3)

Beskriva och förklara samband

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Fysikaliska fenomen
Ännu ej nått kunskapskraven för E
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa...
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa...
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag...
Använda begrepp
Ännu ej nått kunskapskraven för E
...med viss användning av fysikens begrepp.
...med relativt god användning av fysikens begrepp.
...med god användning av fysikens begrepp.
Energi och värme
Ännu ej nått kunskapskraven för E
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Resonemang
Ännu ej nått kunskapskraven för E
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: