Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modern efterkrigshistoria

Skapad 2020-05-13 12:50 i Britsarvsskolan Falun
Eleverna får arbeta enskilt med valfritt historisk händelse efter andra världskriget, enligt uppgift i Classroom Välj mellan: Koloniernas frigörelse, Medborgarrättsrörelsen USA, Apartheid Sydafrika, Jugoslaviska krigen, 9/11 2001, Terrororganisationer, Israel-Palestina konflikten, Arabiska våren, Gulfkriget, USA-Afghanistan, Irak krigen. Lgr 11 Syfte: Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.
Grundskola 7 – 9 Historia

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: