Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevmatris Svep

Skapad 2020-05-14 08:06 i Färsingaskolan Sjöbo
Lärandematris för svep.
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Elevmatris: Svepask

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att formge och framställa slöjdföremål
Kan med stöd bygga svepasken med en enkel formgivning. Tar inte hänsyn till hur resultatet ser ut eller blir i sitt arbete.
Kan formge svepasken med enkelt avslut och ungefär som man tänkt sig. Gör ett relativt genomarbetat arbete med asken.
.Kan med ett snyggt resultat få fram sin planerade designform och personliga uttryck på svep, avslut och lock. Nyttjar ytbehandling för att stärka intrycken i design och form
Jobbar noggrant med genomtänkt avancerad formgivning av svepavslut och form. Gör ett designat lock med formgivna hållare/snäppor eller handtag och skapar en helhet med ytbehandling
Förmågan att utveckla idéer och planera i slöjdarbetet
Behöver hjälp för att komma på idéer och för att planera och utveckla sitt arbete.
Kan utveckla sina förslag/ideer, skissar några tänkbara förslag som är kopplade till ditt personliga uttryck. Gör en egen planering.
Söker aktivt upp inspirationskällor, gör förslag på olika alternativ till ditt personliga uttryck. Skissar på genomtänkta förslag. Har en tydlig plan att följa.
Förmågan att hantera verktyg, redskap och material
Behöver hjälp och stöd för att förstå hur man använder verktyg och material tillsammans för att det planerade arbetet ska kunna genomföras på ett säkert och utvecklande sätt.
Förstår vilka verktyg som är lämpliga att arbeta med till materialet. Kan hantera dem säkert och så arbetet utvecklas framåt.
Väljer verktyg utifrån olika moment i arbetet och material. Hanterar dem säkert och visar kunskaper för olika möjligheter och tekniker i arbetet med verktygen.
Väljer verktyg anpassade utifrån olika moment och material i arbetet. Hanterar dem med säkerhet och vana och visar kunskaper för olika möjligheter och tekniker i arbetet med verktygen. Kan anpassa t ex vinklar, styrka, tryck i hantering för att nå välutvecklade resultat.
Hantverks teknik
Kan med hjälp svepa sitt material. Limma ihop formen och fälla in en botten med lim och plugg.
Sveper sitt träämne och gör ett enkelt avslut som limmas relativt jämnt i överlappningen. Foglimar relativt jämnt en botten som fälls in i svepet med pluggning. Ytbehandlar enkelt.
Sveper sitt material och kan såga svårare formgivning av avslut och limma ihop jämnt och rakt i överlappning Fäller med plugg in en väl-hyvlad slät botten utan luft mot kanterna. Tillverkar lock med fästfunktion och ytbehandlar jämnt med färg eller olja
Hanterar tekniker självständigt med säkerhet och rutin. Gör avancerat svepavslut, jämn limmfogad botten med en tight infällning i svepet. Välgjort lock med fästfunktion eller förstärkta handtag och en i flera steg välgjord ytbehandling av svepet.
Självständighet Ansvar Uthållighet (Arbets- processer)
Jobbar självständigt kortare stunder. Frågar hellre än att själv försöka driva arbetet framåt. Kan med stöd jobba sig framåt i arbetet till en fungerande svepask.
Jobbar med sitt slöjdarbete och visar under slöjdprocessen en vilja att slutföra det. Söker själv hjälp och löser mestadels problem som uppstår och kan därefter arbeta vidare. Slutför sitt arbete med svepet
Tar eget ansvar för slöjdarbetet och driver det framåt.Ger inte upp och löser de problem som uppstår. Gör arbetet med ett snyggt resultat
Tar stort ansvar för att driva sitt arbetet framåt. Löser problem på ett välutvecklat sätt. Arbetar självständigt och kan ompröva sina beslut. Slutför arbetet med ett noggrant resultat
Värdera och utvärdera (arbetsprocesser)
Eleven beskriver kortfattat på ett enkelt sätt och med få slöjdord vad den gjort.
Eleven beskriver med slöjdord val av design och form. Vad den gjort och vad som varit lätt eller svårt i arbetet.
Eleven beskriver med slöjdord vad den gjort, och varför den valt sin design och form. Förklarar och beskriver hur varför olika moment varit lätta eller svåra i arbetet
Eleven kan med slöjdspecifika ord tydligt beskriva form och design. Förklarar och beskriver hur och varför olika moment i arbetet påverkat skapandet och resultat. Dessutom kan eleven reflektera och göra välgrundade slutsatser utifrån detta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: